Πολιτική Softex

Η Softex εφαρμόζει αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα με στόχο τη συνέπεια στις απαιτήσεις του πελάτη, τη συνεχή ικανοποίηση και υποστήριξή του, την παροχή άριστης ποιότητας χαρτιού οικιακής χρήσεως ( χαρτί υγείας, ρολά κουζίνας, χαρτοπετσέτες, χαρτομάντιλα) και την άμεση ανταπόκριση στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

 

Σκοπός μας είναι η συνεχώς βελτιούμενη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της διαρκώς εξελισσόμενης αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας της εταιρείας.

//]]>