ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Softex Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» , η οποία εδρεύει Μεσογίτη 3, Μεταμόρφωση ΑΦΜ:800763146 , ΔΟΥ: Νέας Ιωνίας (εφεξής η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό με την ονομασία «Valentine’s Day Giveaway» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Την οργάνωση του Διαγωνισμού έχει αναλάβει, για λογαριασμό της Διοργανώτριας, JustOnline», η οποία εδρεύει Σοφοκλέους 2, Μαρούσι

Στο Διαγωνισμό αυτό έχουν δικαίωμα συμμετοχής γυναίκες και άντρες άνω των 18 ετών.

 

 1. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι των εταιρειών «Softex Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» και «JustOnline», καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.

 

 1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο διαδίκτυο, στον τοίχο της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook https://www.facebook.com/softexhellasκαι στο Instagram https://www.instagram.com/softexhellas/. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος όπως αυτοί αναφέρονται και έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του Facebook ως note. Για τη συμμετοχή στον ως άνω Διαγωνισμό, η αγορά προϊόντος δεν είναι υποχρεωτική.

 

 1. H διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από τις 04/02/2021,ώρα 10:00 έως τις 14/02/2021, ώρα 23:59. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή, για εύλογη αιτία, με την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή στον «τοίχο» της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook https://www.facebook.com/softexhellasκαι στο Instagram https://www.instagram.com/softexhellas/

 

 1. Ρητά προβλέπεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τυχόν σχόλια, που είναι πιθανό να κάνουν οι συμμετέχοντες στο σχετικό ιστότοπο, τα οποία αντίκεινται στο Νόμο και τα χρηστά ήθη ή παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων.

 

 1. Ο χρήστης καλείται να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα για το Facebook: 1. Να κάνει like στη Facebook page της Softex. Να γράψει σε σχόλιο σε Facebook την απάντηση που επιλέγει, 3. Να κάνει Tag 1 φίλο του. Εφόσον ανακοινωθεί ο νικητής στη Facebook σελίδα της Softex θα πρέπει να στείλει με μήνυμα inbox στην Διοργανώτρια τα παρακάτω στοιχεία (όνομα και επώνυμο του ιδίου αλλά τηλέφωνο επικοινωνίας).

 

 1. Ο χρήστης καλείται να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα για το Instagram: 1. Να κάνει FOLLOW στο Instagram account της εταιρίας,2. Να γράψει σε σχόλιο στο Instagram την απάντηση που επιλέγει, 3. Να κάνει Tag 1 φίλο του. Εφόσον ανακοινωθεί ο νικητής στoν Instagram account, θα πρέπει να στείλει με μήνυμα inbox στην Διοργανώτρια τα παρακάτω στοιχεία (όνομα και επώνυμο του ιδίου αλλά τηλέφωνο επικοινωνίας).

 

 1. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία του διαγωνισμού τότε θα λαμβάνει μία συμμετοχή στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών.

 

 1. Συνολικά θα κληρωθούν 10 νικητές. 5 νικητές στο Facebook και 5 νικητές στο Instagram.
 2. Σχετικά με το δώρο, θα αναδειχθούν 5 νικητές στις 15/02/2021 στις 11:00 στο Facebook και 5 νικητές μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης στις 15/02/2021 στις 11:00 στο Instagram . Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό και έχουν υποβάλλει τη συμμετοχή τους, κατά έγκυρο τρόπο, σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού. Ως έγκυρη συμμετοχή νοείται αυτή που: (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση – της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα – της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού. Μετά την κλήρωση των νικητών, θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο κλήρωση των επιλαχόντων, οι οποίοι θα διεκδικήσουν το δώρο, σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής των αρχικών νικητών, ή σε περίπτωση που οι αρχικοί νικητές αρνηθούν ή δεν προσέλθουν για να παραλάβουν το δώρο.

 

 1. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με online πρόγραμμα. Η διαδικασία της τυχαίας κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της «JustOnline» στην Αθήνα (Σοφοκλέους 2, Μαρούσι). Η διαφάνεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Θα διασφαλιστεί με βίντεο το οποίο θα καταγράφει τη τυχαία επιλογή του νικητή.

 

 1. Οι νικητές του δώρου θα ειδοποιηθεί για το δώρο του και τις σχετικές λεπτομέρειες απόδοσης αυτού από την «Softex Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.».

 

 1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα οποία τηρούνται από τη Διοργανώτρια με αποκλειστικό σκοπό επεξεργασίας της συμμετοχής στο Διαγωνισμό την ανάδειξη των νικητών και μόνο για το χρονικό διάστημα του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, κατά την αποδοχή συμμετοχής του χρήστη θα συλλέξουμε τα στοιχεία από το προφίλ του Συμμετέχοντα στο Facebook και στο Instagram (Όνομα, Επίθετο) και κατά την επικοινωνία μέσω προσωπικού μηνύματος στο Facebook και στο Instagram σε περίπτωση που ανακηρυχθεί νικητής από την κλήρωση, με το ονοματεπώνυμό, το email και τον αριθμό τηλεφώνου του.

 

12.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης κάθε συμμετέχοντος προς τη Διοργανώτρια, προκειμένου να καταχωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Αποκλειστικός σκοπός της τήρησης του αρχείου αυτού είναι η διενέργεια του Διαγωνισμού και ειδικότερα η ταυτοποίηση των Συμμετεχόντων, η επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών και η χορήγηση των Δώρων σε αυτούς. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

 

12.2 Με την ολοκλήρωση της χορήγησης των Δώρων, τα δεδομένα των Συμμετεχόντων θα καταστρέφονται. Τα στοιχεία των νικητών θα τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται με βάση τις φορολογικές διατάξεις.

 

12.3. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή συμμετοχή του υποκειμένου των δεδομένων στο Διαγωνισμό και δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων τη σχετική επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων.

 

12.4. Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την προβολή των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet). Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς (όπως ενδεικτικά τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο), οι δε Συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχουν αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς αντάλλαγμα, για όλα τα μέσα, διαδικτυακά και μη, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 

12.5. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος εκ των συμμετεχόντων επιθυμεί να άρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, δικαιούται να το κάνει οποτεδήποτε και χωρίς καμία επιβάρυνση, απευθυνόμενος στην Διοργανώτρια κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο . Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, επικοινωνώντας στα ίδια ως άνω στοιχεία.

 

 1. Το δώρο είναι επιλογή της Διοργανώτριας, είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα είδη.

 

 1. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση των στοιχείων των συμμετεχόντων από το ηλεκτρονικό του σύστημα.

 

 1. Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, όπως, ενδεικτικά μεταξύ άλλων, σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή ή εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος ή εάν προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας.

 

 1. Η συμμετοχή στη παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά, λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη -της Διοργανώτριας, της επεξεργασίας και της υπηρεσίας λήψης και αποστολής μηνυμάτων. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις προκύπτουσες συνέπειες για τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (όπως ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη λειτουργία του διαδικτύου ή της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, υπερφόρτωση του συστήματος, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη ορθός τρόπος απάντησης) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου, που θα μεταφέρει τα ηλεκτρονικά μηνύματα καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

 

 1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας.

 

 1. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που απορρέει από την παρούσα σύμβαση ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το ελληνικό Δίκαιο.

 

 1. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί και στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/softexhellas.

 

 1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη ανάγνωση και αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

 

 1. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στην «Softex Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε..» στο 210 28 11 998, 210 28 11 999 ή μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@softex.gr  . Τα στοιχεία των συμμετεχόντων όπως έχουν συμπληρωθεί στο σύστημα της διοργανώτριας και θα τηρούνται σε αυτό μέχρι και την εξαργύρωση του δώρου.